St. Thomas Bar

  • 693 N. Main St., Oshkosh, WI 54901

MAP